Tomasz Święch zaprasza na otwarte spotkania z mieszkańcami Gminy Zagórz

W najbliższych dniach, w poszczególnych miejscowościach Gminy Zagórz odbędą się OTWARTE spotkania DLA WSZYSTKICH MIESZKANCÓW kandydata na Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz Tomasza Święcha oraz  kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Zagórzu.

Spotkania będą miały charakter OTWARTY DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW. Omówione zostaną punkty programu wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Święcha Przyjazna Gmina. Organizatorzy zaproszą do wspólnej debaty i zadawania pytań:

CZASZYN:     13 października SOBOTA godzina 18.00 w Świetlicy Wiejskiej
PORAŻ:          14 października NIEDZIELA godzina 17.00 w Świetlicy Wiejskiej

ZAHUTYŃ:   15 października PONIEDZIAŁEK godzina 17.30 w Świetlicy Wiejskiej

TARNAWA DOLNA:  16 października WTOREK godzina 17.00 w Świetlicy Wiejskiej
TARNAWA GÓRNA:   16 października WTOREK godzina 18.30 w Świetlicy Wiejskiej

ŁUKOWE:  17 października ŚRODA  godzina 18.00 w „Chutorze Kozackim” spotkanie z mieszkancami Łukowego, Średniego Wielkiego i Kalnicy 

MOKRE: 18 października CZWARTEK godzina 18.00 w Świetlicy Wiejskiej

NOWY ZAGÓRZ:   19 października PIĄTEK godzina 17.00 w „Barze u Włocha” spotkanie z mieszkańcami Zagórza

Poseł Piotr Uruski popiera Tomasza Święcha jako kandydata na burmistrza Miasta i Gminy Zagórz

TomaszSwiech.pl © 2018.

Materiał sfinansowany ze środków KWW Tomasza Święcha Przyjazna Gmina