Monika OBŁASKA

Kandydat do Rady Miejskiej w Zagórzu Okręg 6

31 lat, rodzina, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe. Na co dzień pracuję w państwowej instytucji publicznoprawnej realizującej zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Od urodzenia mieszkam w Gminie Zagórz i z tą Gminą związałam swoją przyszłość, dlatego zależy mi żeby rozwijała się jak najlepiej. Poprzez własną pracę i zaangażowanie chcę podjąć próbę wprowadzenia zmian mając na uwadze przede wszystkim potrzeby  mieszkańców.

Co chcę zmienić:
  • wspieranie inicjatyw lokalnych
  • poprawa stanu dróg gminnych (zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymanie dróg w okresie zimowym, zwiększenie ilości luster drogowych, podjęcie próby utworzenia „mijanek” drogowych )
  • usprawnienie odprowadzenia nadmiaru wód opadowych
  • oświetlenie
  • uporządkowanie i zagospodarowanie terenów nadrzecznych
  • podejmę działania w kwestii ulepszenia funkcjonowania (zabezpieczenia) wału przeciwpowodziowego

TomaszSwiech.pl © 2018.

Materiał sfinansowany ze środków KWW Tomasza Święcha Przyjazna Gmina