Mirosław MATUŁA

Kandydat do Rady Miejskiej w Zagórzu Okręg 9

Mam 47 lat. Od 23 lat mieszkam w Porażu, jestem żonaty, mam 4 synów. Ukończyłem WSP Rzeszów i od ukończenia studiów pracuję jako nauczyciel.
Przez ten cały okres widziałem jak zmienia się miejscowość, w której mieszkam i pragnę czynniej działać ma rzecz tej społeczności.

Co chcę zmienić:
  • Dbałość o już istniejące drogi (rowy obok dróg, przepusty)
  • Rozbudowa chodników
  • Konkurencyjność komunikacji miejskiej na terenie wioski-gminy
  • Jednakowe traktowanie wszystkich szkół, jasne sposoby przydziału środków szkołom
  • Istotne inwestycje wprowadzane po wcześniejszych konsultacjach ze społecznością lokalną
  • Jasność finansów gminny

TomaszSwiech.pl © 2018.

Materiał sfinansowany ze środków KWW Tomasza Święcha Przyjazna Gmina