Maria WOJTAL

Kandydat do Rady Miejskiej w Zagórzu Okręg 14
Mam 41 lat. Mieszkam w Łukowem. Jestem matką Dominiki i Diany. Pracuję jako położna koordynująca w odcinku noworodkowym w Szpitalu Powiatowym w Lesku. Posiadam specjalizację z położnictwa. Jestem działaczką związkową w Związkach Zawodowych Pielęgniarek i Położnych.

Mój program wyborczy:
– Przede wszystkim będę wsłuchiwać się w głos mieszkańców.
– Jak najszybsza rekultywacja i zamkniecie wysypiska w Średniem Wielkiem.
– Budowa kanalizacji sanitarnej w Łukowem i zabieganie o budowę kanalizacji w brakującej części Średniego Wielkiego.
– Budowa brakujących dróg do posesji mieszkańców.
– Budowa brakującego oświetlenia ulicznego.
– Remont szkoły, zakup szafek dla uczniów.
– Zorganizowanie zajęć na świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży w Łukowem.
– Dokończenie budowy parkingu przy świetlicy wiejskiej w Łukowem.
– Budowa studni dla mieszkańców bloków w Średniem Wielkiem.
– Rozbudowa świetlicy w Średniem Wielkiem.
– Doposażenie świetlic wiejskich w Łukowem i Średniem Wielkiem.
– Dofinansowanie koła gospodyń wiejskich w Łukowem i Średniem Wielkiem.

TomaszSwiech.pl © 2018.

Materiał sfinansowany ze środków KWW Tomasza Święcha Przyjazna Gmina