Krzysztof GIBA

Kandydat do Rady Miejskiej w Zagórzu Okręg 7

Żonaty, 34 lata, 2 córki, wiceprezes OSP CZASZYN, z wykształcenia technik budownictwa, a pracuję na kolei.

Od dawna działam społecznie i ludzie o tym wiedzą i zamierzam to czynić nadal niezależnie od wyniku wyborów.

Co chcę zmienić:
 • Kanalizacja sanitarna
 • Oświetlenie uliczne na tzw. obwodnicy, lniance, dolinie, do tartaku i część Brzozowca
 • Dobudowa sali do tańca w domu kultury za remizą co pozwoli organizować imprezy na 250 osób, a także adaptacja pomieszczeń dawnego klubu fotograficznego na pokoje dla gości i łazienkę.
 • Poszerzenie drogi gminnej do Tarnawy Górnej
 • Izolacja i odwodnienie fundamentów w kaplicy pogrzebowej, a w dalszej kolejności pozyskanie środków na zmianę dachu i naprawę elewacji.
 • Zakup nożyco-rozpieracza dla OSP Czaszyn.
 • Siłownia plenerowa na stadionie.
 • Monitoring placu zabaw i stadionu (jeśli gmina kupi sprzęt sam zamontuję za darmo tak jak na domu kultury czy kościele).
 • Zakup koszy na śmieci na przystanki, plac zabaw i stadion i muszą one być regularnie opróżniane a nie tak jak teraz.
 • Ogrodzenie stadionu od strony drogi gminnej oraz montaż krawężników i asfaltowanie parkingu przy stadionie.
 • Budowa sceny plenerowej za Domem Strażaka w celu organizacji festynów.

TomaszSwiech.pl © 2018.

Materiał sfinansowany ze środków KWW Tomasza Święcha Przyjazna Gmina