Jan MAKARCZAK

Jan MAKARCZAK

Mój program

– kapitalny remont i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Tarnawie Górnej
– budowa parking przy domu ludowym w Tarnawie Dolnej
– poprawa i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej
– budowa profesjonalnej siłowni plenerowej
– doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie Dolnej
– budowa brakujących dróg gminnych

TomaszSwiech.pl © 2018.

Materiał sfinansowany ze środków KWW Tomasza Święcha Przyjazna Gmina