Główne postulaty naszego programu

Rozwój sieci szkół, uzupełnienie oferty oświatowej …

Zwiększenie kadry lekarskiej, optymalizacja rejestracji …

Poprawa infrastruktury sportowej . Zmiany w finansowaniu klasztoru …

Obniżanie podatków, optymalizacja kosztów …

Rozwój i modernizacja dróg, oświetlenia. Podnisienie poziomu bezpieczeństwa …

TomaszSwiech.pl © 2018.

Materiał sfinansowany ze środków KWW Tomasza Święcha Przyjazna Gmina