Zdrowie

  • Mniejsze kolejki do Ośrodków Zdrowia poprzez zwiększenie kadry lekarskiej. Osobne kolejki dla dorosłych i dzieci. Oddzielnie dzieci zdrowe i chore.
  • Remont kapitalny Ośrodka Zdrowia w Tarnawie Górnej i rozbudowa ośrodka w Zagórzu.
  • Pomoc w utworzeniu gospodarstw ekologicznych. Tak, aby produkowały zdrową żywność na potrzeby szkół i mieszkańców.

TomaszSwiech.pl © 2018.

Materiał sfinansowany ze środków KWW Tomasza Święcha Przyjazna Gmina