Sport i turystyka

 • Przekazanie finansowania klasztoru pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (tak jak w Sanoku Zamek oraz Skansen).
 • Poprawa infrastruktury sportowej w tym modernizacja stadionu MKS Zagórz.
 • Instalacja profesjonalnych siłowni zewnętrznych w każdej miejscowości.
 • Zwiększenie finansowania klubów sportowych.
 • Prawdziwe wsparcie Gminy Zagórz dla Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń.
 • Stworzenie przestrzeni dla rodzin i dodatkowych terenów rekreacyjnych.
 • Budowa ścieżki rowerowej Sanok-Zagórz-Lesko we współpracy z Sanokiem i Leskiem.
 • Zagospodarowanie brzegów rzek: San, Osława, Kalniczka.
 • Dostosowanie placów zabaw dla dzieci niepełnosprawnych.
 • Bezpłatne sale gimnastyczne dla mieszkańców Gminy Zagórz.
 • Budowa placów zabaw i remonty placów zabaw w miejscach wskazanych przez mieszkańców.

TomaszSwiech.pl © 2018.

Materiał sfinansowany ze środków KWW Tomasza Święcha Przyjazna Gmina