Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym

  • Stworzenie Domów Dziennego Pobytu z ciepłymi posiłkami dla seniorów.
  • Pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi.
  • Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla seniorów.
  • Zorganizowanie transportu dla seniorów z niepełnosprawnością ruchową.
  • Poszerzenie oferty medycznej i rehabilitacyjnej.
  • Ułatwienie dostępu do administracji – „Mobilny urzędnik”.

TomaszSwiech.pl © 2018.

Materiał sfinansowany ze środków KWW Tomasza Święcha Przyjazna Gmina