Infrastruktura

  • Przekształcenie Zakładu Usług Technicznych (ZUT) w firmę, która oprócz wywozu śmieci będzie zajmowała się budową kanalizacji, dróg, chodników, ścieżek rowerowych, koszeniem traw oraz remontami, jak w Sanoku. Pieniądze nie mogą „wyciekać” z Gminy Zagórz.
  • Rozwój i modernizacja istniejących dróg, chodników, budowa ścieżek rowerowych.
  • Podniesienie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników i ścieżek rowerowych przy głównych drogach: Tarnawa Górna, Tarnawa Dolna, Mokre, Morochów, Łukowe, Średnie Wielkie, Poraż, Czaszyn, Zahutyń.
  • Rozwój kanalizacji i oświetlenia na drogach lokalnych.
  • Modernizacja „Zakucia”.
  • Zmiana oświetlenia na drogach na energooszczędne.
  • Rewitalizacja Zagórza oraz oświetlenie zagórskiej promenady nad rzeką Osława.
  • Monitoring – kamery w miejscach publicznych.
  • Rozwój sieci światłowodowej (internet).
  • Przebudowa oraz remonty Domów Kultury i Świetlic Wiejskich.

TomaszSwiech.pl © 2018.

Materiał sfinansowany ze środków KWW Tomasza Święcha Przyjazna Gmina