Ekonomia

  • Budowa mieszkań w ramach programu „Mieszkanie+”.
  • Obniżenie podatków dla mieszkańców i firm o minimum 10%.
  • Gwarancja nie podnoszenia opłat za śmieci.
  • Optymalizacja kosztów utrzymania gminy.
  • Ograniczenie zadłużenia budżetu gminy.
  • Stworzenie Spółdzielni Socjalnej.
  • Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości dla firm. Biura, pomoc księgowa, pomoc prawna, doradztwo biznesowe, promocja, wsparcie osób mających własny biznes.
  • Rozwój sfery ekonomicznej.
  • Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z uwzględnieniem wozów bojowych.

TomaszSwiech.pl © 2018.

Materiał sfinansowany ze środków KWW Tomasza Święcha Przyjazna Gmina