Piotr Uruski popiera Tomasza Święcha jako kandydata na burmistrza Miasta i Gminy Zagórz

TomaszSwiech.pl © 2018.

Materiał sfinansowany ze środków KWW Tomasza Święcha Przyjazna Gmina